Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 15.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony

do góry