Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/zarzadzenia-rektora/18924,Zarzadzenie-nr-51-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-wrzesnia-2022-r-w.html
02.03.2024, 07:40

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 29.09.2022
Data modyfikacji : 29.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony