Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/zarzadzenia-rektora/18885,Zarzadzenie-nr-47-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-22-wrzesnia-2022-r-w.html
02.03.2024, 08:50

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 22.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony