Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/zarzadzenia-rektora/18519,Zarzadzenie-nr-41-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-12-lipca-2022-r-w-sp.html
13.07.2024, 00:54

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 12.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony