Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/zarzadzenia-rektora/18066,Zarzadzenie-nr-30-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-21-kwietnia-2022-r-w.html
2024-02-23, 21:04

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Domu Pracy Twórczej w Szczecinowie

Metadane

Data publikacji : 26.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony