Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/zarzadzenia-rektora/17779,Zarzadzenie-nr-21-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-10-marca-2022-r-zmie.html
2024-02-23, 20:24

Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat

Metadane

Data publikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony