Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/zarzadzenia-rektora/17471,Zarzadzenie-nr-7-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-1-lutego-2022-r-w-spr.html
20.07.2024, 20:53

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu Centrum Popularyzacji Nauki

Metadane

Data publikacji : 01.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony