Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/zarzadzenia-rektora/17448,Zarzadzenie-nr-5-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-28-stycznia-2022-roku.html
02.03.2024, 06:39

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 28.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony