Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/uchwaly-senatu/19420,Uchwala-nr-3113-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-30-listopada-2022-r-w-s.html
02.03.2024, 08:49

Uchwała nr 3113 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Rakowicza

Metadane

Data publikacji : 07.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony