Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/uchwaly-senatu/19007,Uchwala-nr-3099-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-28-wrzesnia-2022-r-w-sp.html
02.03.2024, 07:40

Uchwała nr 3099 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Barbary Dudel na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Metadane

Data publikacji : 11.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony