Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/uchwaly-senatu/18477,Uchwala-nr-3060-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-czerwca-2022-r-w-spr.html
2024-02-23, 21:20

Uchwała nr 3060 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagrody zespołowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dr hab. Adzie Wróblewskiej prof. UwB, dr Bożenie Kozłowskiej-Szerenos, dr Alinie Stankiewicz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Metadane

Data publikacji : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony