Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/uchwaly-senatu/18283,Uchwala-nr-3047-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-25-maja-2022-r-w-sprawi.html
02.03.2024, 08:04

Uchwała nr 3047 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Mróz na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Metadane

Data publikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony