Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 3042 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyznania nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prof. dr. hab. Jackowi Witoldowi Morzyckiemu za całokształt dorobku

Metadane

Data publikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony

do góry