Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/uchwaly-senatu/17744,Uchwala-nr-3014-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-23-lutego-2022-r-zmieni.html
02.03.2024, 08:35

Uchwała nr 3014 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Metadane

Data publikacji : 07.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony