Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Obwieszczenie nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 2539 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

Metadane

Data publikacji : 10.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry