Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Obwieszczenie nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich

Metadane

Data publikacji : 14.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry