Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/komunikaty/19079,Komunikat-nr-28-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-18-pazdziernika-2022-r.html
02.03.2024, 08:37

Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 października 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Prawne

Metadane

Data publikacji : 19.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony