Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/komunikaty/19024,Komunikat-nr-26-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-11-pazdziernika-2022-r.html
2023-03-21, 19:27

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2022/2023

Metadane

Data publikacji : 11.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony