Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/komunikaty/18408,Komunikat-nr-12-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sp.html
13.07.2024, 02:36

Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2022 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 28.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony