Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/komunikaty/17776,Komunikat-nr-7-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-10-marca-2022-r-w-spraw.html
2023-12-09, 22:24

Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

Metadane

Data publikacji : 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony