Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/komunikaty/17760,Komunikat-nr-5-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-8-marca-2022-r-w-sprawi.html
2023-06-01, 13:56

Komunikat nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Prawne

Metadane

Data publikacji : 09.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony