Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/komunikaty/17696,Komunikat-nr-4-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-3-marca-2022-r-zmieniaj.html
2023-09-30, 23:57

Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2022 r. zmieniający Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 03.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony