Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/komunikaty/17410,Komunikat-nr-2-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-20-stycznia-2022-r-w-sp.html
20.07.2024, 21:03

Komunikat nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opłat za korzystanie z domu studenta od roku akademickiego 2022/2023

Metadane

Data publikacji : 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony