Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/decyzje-rektora/19029,Decyzja-nr-20-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-12-pazdziernika-2022-r-w.html
02.03.2024, 08:27

Decyzja nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 października 2022 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Ekonomii i Finansów

Metadane

Data publikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony