Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2022/decyzje-rektora/17501,Decyzja-nr-6-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-4-lutego-2022-r-zmieniaja.html
2024-02-23, 20:37

Decyzja nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniająca Decyzję nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyznanych ról w Systemie Ewaluacji Dorobku Naukowego

Metadane

Data publikacji : 04.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony