Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/17275,Zarzadzenie-nr-87-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-21-grudnia-2021-r-w-.html
2024-02-24, 00:27

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad raportowania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Metadane

Data publikacji : 22.12.2021
Data modyfikacji : 22.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony