Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/17273,Zarzadzenie-nr-85-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-21-grudnia-2021-r-w-.html
02.03.2024, 07:44

Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Planu równości płci dla Uniwersytetu w Białymstoku oraz strategii działań na rzecz równości na lata 2022–2024

Metadane

Data publikacji : 22.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony