Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2021 r. w sprawie trybu składania wniosku o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów

Metadane

Data publikacji : 23.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry