Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/16265,Zarzadzenie-nr-66-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-30-czerwca-2021-r-zm.html
2024-02-23, 21:26

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony