Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/16264,Zarzadzenie-nr-65-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-czerwca-2021-r-w-.html
02.03.2024, 07:37

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Metadane

Data publikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony