Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/16184,Zarzadzenie-nr-56-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-15-czerwca-2021-r-w-.html
02.03.2024, 07:04

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna

Metadane

Data publikacji : 15.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony