Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/15990,Zarzadzenie-nr-46-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-25-maja-2021-r-w-spr.html
2023-12-09, 23:31

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad składania wniosku o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycielowi akademickiemu

Metadane

Data publikacji : 25.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony