Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/15984,Zarzadzenie-nr-45-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-20-maja-2021-r-w-spr.html
02.03.2024, 06:31

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia

Metadane

Data publikacji : 25.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony