Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/15901,Zarzadzenie-nr-41-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-13-maja-2021-r-w-spr.html
2024-02-23, 21:21

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Data modyfikacji : 13.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony