Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/15831,Zarzadzenie-nr-39-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-5-maja-2021-r-zmieni.html
20.07.2024, 21:47

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne

Metadane

Data publikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony