Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów

Metadane

Data publikacji : 29.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry