Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/15434,Zarzadzenie-nr-28-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-25-marca-2021-r-zmie.html
02.03.2024, 07:26

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat

Metadane

Data publikacji : 25.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony