Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/zarzadzenia-rektora/15127,Zarzadzenie-nr-12-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-16-lutego-2021-r-w-s.html
02.03.2024, 08:31

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych stopni naukowych nadanych za granicą

Metadane

Data publikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony