Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/17262,Uchwala-nr-2978-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-spr.html
21.04.2024, 07:08

Uchwała nr 2978 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Metadane

Data publikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony