Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/17260,Uchwala-nr-2976-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-spr.html
16.04.2024, 16:24

Uchwała nr 2976 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia

Metadane

Data publikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony