Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/17253,Uchwala-nr-2969-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-spr.html
16.04.2024, 16:50

Uchwała nr 2969 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony