Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16999,Uchwala-nr-2967-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-pazdziernika-2021-r-.html
16.04.2024, 17:07

Uchwała nr 2967 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 1217 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w zakresie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, począwszy od roku akademickiego 2012/2013, oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia

Metadane

Data publikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony