Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16998,Uchwala-nr-2966-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-pazdziernika-2021-r-.html
18.04.2024, 18:20

Uchwała nr 2966 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 1216 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Prawa w zakresie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, począwszy od roku akademickiego 2012/2013

Metadane

Data publikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony