Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16992,Uchwala-nr-2960-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-pazdziernika-2021-r-.html
18.04.2024, 19:46

Uchwała nr 2960 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany nazwy uczelni na Uniwersytet Zygmunta Augusta

Metadane

Data publikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony