Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16990,Uchwala-nr-2958-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-pazdziernika-2021-r-.html
16.04.2024, 15:12

Uchwała nr 2958 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany nazwy uczelni

Metadane

Data publikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony