Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16856,Uchwala-nr-2955-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-wrzesnia-2021-r-w-sp.html
21.04.2024, 07:14

Uchwała nr 2955 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 programie studiów dla kierunku filologia polska nauczycielska na poziomie studiów drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony