Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 2955 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 programie studiów dla kierunku filologia polska nauczycielska na poziomie studiów drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony

do góry