Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16851,Uchwala-nr-2950-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-wrzesnia-2021-r-w-sp.html
19.04.2024, 09:11

Uchwała nr 2950 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 2637 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne Psychologów, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

Metadane

Data publikacji : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony