Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16850,Uchwala-nr-2949-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-wrzesnia-2021-r-w-sp.html
21.04.2024, 06:49

Uchwała nr 2949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 2518 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

Metadane

Data publikacji : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony