Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16847,Uchwala-nr-2946-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-wrzesnia-2021-r-w-sp.html
18.04.2024, 20:05

Uchwała nr 2946 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 2515 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

Metadane

Data publikacji : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony